Insolcentrum

Data, kterým rozumíte

InsolCentrum poskytuje komplexní analýzy a statistiky v oblasti insolvencí a dluhové problematiky v České republice. Naším cílem je ukázat odborné i laické veřejnosti jednoduché a srozumitelné informace o insolvencích.

Analyzujeme

​Insolvenční data

InsolCentrum se zaměřuje na analýzu insolvenčních dat. Díky propojení naší databáze s dalšími socioekonomickými a právními zdroji dokážeme odhalit širší souvislosti se společensko-politickým kontextem.

Na webu najdete nejen aktuální statistiky insolvenčních procesů, pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu insolvencí v České republice a mapy ukazující vývoj oddlužení, konkurzů a reorganizací ve vašem kraji, ale také čerstvé informace a různorodé názory na změny insolvenčního zákona. Představíme vám náš unikátní informační systém INSODATA, který monitoruje průběh insolvenčních řízení v každé obci České republiky.

S InsolCentrem získáváte nejnovější data a pohledy na dluhovou situaci v České republice, které vám umožní lépe porozumět a reagovat na aktuální vývoj insolvenční problematiky.

Analyzujeme

insolvenční data

Tvoříme

insolvenční mapy

Poskytujeme

unikátní data

Zpracováváme

čtvrtletní přehled

Insodata

Jak je na tom ČR?

Počet insolvencí v ČR – Živá insolvenční řízení k 31.3.2024

100
Oddlužení je proces pro občany i živnostníky, kdy dlužník po dobu max. 5 let splácí pohledávky svých věřitelů a na konci může být po splnění podmínek oddlužen, tehdy mu zbytek dluhu zaniká.
100
Konkurz občana znamená zpeněžení majetku občana, úhradu části dluhu, kdy zbytek dluhu nezaniká.
100
Konkurz živnostníka znamená zpeněžení majetku živnostníka, úhradu části dluhu, kdy zbytek dluhu nezaniká.
2 100
Konkurz firmy znamená zpeněžení majetku firmy, úhradu části dluhu a následný zánik firmy.
10
V reorganizaci podnik dál funguje pod dohledem insolvenčního správce, kdy se dluhy uspokojují z výnosů nadále provozovaného podniku.

Grafický prvek za číslem znázorňuje změnu oproti minulému čtvrtletí.

Živé insolvence představují právě probíhající insolvenční řízení. Data za živá insolvenční řízení prezentují naprosto unikátní údaje, jejichž podrobnosti naleznete pouze v informačním systému INSODATA.

Insolcentrum

Novinky

Nepřehlédněte

Jsme tu pro vás

Kontaktujte nás