Insolcentrum s.r.o.

Slide 1

Analyzujeme insolvenční a související ekonomická, demografická, sociologická i společensko-politická data

Poskytujeme unikátní údaje o insolvencích v obcích, okresech, krajích a celé ČR

Na výstupech se podílí právníci, ekonomové, sociologové i matematici

Počet insolvenčních návrhů
v České republice se snížil!

Insolvenční scoring ČR

- 0 %
Insolvenčních návrhů

1. pololetí 2020: 15 030 insolvenčních návrhů

2. pololetí 2021: 13 070 insolvenčních návrhů

V prvé polovině roku 2021 nedošlo k dramatickému nárůstu insolvencí. Do
počtů nově zahajovaných insolvenčních řízení se doposud nepromítl lockdown české společnosti z roku 2020 a 2021.

Prohlášená / povolená insolvenční řízení

2008 - 2020

0
konkurzů firem
0
konkurzů živnostníků
0
konkurzů občanů
0
reorganizací
0
oddlužení

Oddlužení

Počet povolených oddlužení byl v roce 2008 nízký (0,6 tisíc). Křivka počtů však začala od roku 2009 strmě stoupat, a dosáhla vrcholu v roce 2014 se zhruba 29 tisíci oddluženími.
Od tohoto roku byl navíc umožněn vstup živnostníkům do oddlužení. K datům je potřeba upozornit, že InsolCentrum detekuje konkrétní osoby, nikoli jednací čísla. Naše počty zahrnují jednotlivé osoby, takže v případě manželů se jedná o dvě oddlužení.  Z grafu můžeme pozorovat postupné snižování počtů povolených oddlužení od roku 2015 do roku 2018, a ještě 1. poloviny roku 2019. Pokles je způsoben očekáváním přijetí novely oddlužení, která byla přijata s účinností od 1.6.2019 a snížila podmínky pro dosažení osvobození od
dluhů.

Reorganizace

V průběhu období 2008 až 2020 bylo povoleno celkem 221 reorganizací. Největší počet reorganizací byl povolen v roce 2014. Více jak 40 % povolených reorganizací je přeměněno v konkurz.

Prohlášená / povolená
insolvenční řízení

2008 - 2020

KONKURZ FIREM

V letech 2009 až 2013 je vidět pozvolný nárůst počtů prohlášených konkurzů firem. Je zřejmé, že dopad finanční krize z let 2008, 2009 (i problémů eurozóny v následujících letech) se projevoval v postupném zvyšování množství firem v úpadku. Krize tedy nedolehla okamžitě, největší počet zhruba 1,4 tisíce prohlášených konkurzů se datuje rokem 2013. Od roku 2014 je vidět zřetelný pokles prohlášených konkurzů firem značící stále se zlepšující ekonomickou kondici naší země. I při lockdownu v roce 2020 pokračoval pokles prohlášených konkurzů, zejména však v důsledku přijatých ochranných zákonů Lex Covid I a II.

KONKURZ OBČANŮ

Počty prohlášených konkurzů občanů vykazovaly pravidelný nárůst od roku 2008 až do roku 2016 (2,1 tisíc), pak dochází k dramatickému poklesu od roku 2018 dále. Pokles je dán tím, že občané postupně získali šanci na vstup do oddlužení a začali se oddlužovat.

KONKURZ ŽIVNOSTNÍKŮ

Nárůst počtů prohlášených konkurzů živnostníku vykazoval pravidelnou křivku od roku 2010 do 2015. Vrcholu počtu prohlášených konkurzů živnostníků bylo dosaženo v roce 2015, a to 1,3 tisíce. Křivka pak začala klesat, a od roku 2018 je počet prohlášených konkurzů živnostníků velmi nízký, což je dáno jejich vstupem do oddlužení.

Aktuální (živá) insolvenční řízení k 1. 1. 2021

0
Konkurzů firem
0
Konkurzů živnostníků
0
Konkurzů občanů
0
Reorganizací
0
Oddlužení

Připravili jsme k vydání knihu

Insolvence 2008 - 2020

Data, názory, predikce

  • unikátní publikace svým komplexním pojetím
  • na knize se podílelo 20 expertů – právníků, ekonomů, akademiků, sociologů, teoretiků i insolvenčních praktiků pod vedením Jarmily Veselé
  • názory jsou vyjádřeny hlasy z akademického prostředí, soudů, insolvenčních správců, advokacie, bank, měst a obcí, státních věřitelů
  • jde o systematický popis typů insolvenčních řízení v ČR
  • etapa insolvencí 2008 – 2020 je představena prostřednictvím dosud nepublikovaných dat a analýz
  • kniha je dostupná na knižním trhu
Knihu vydala Stálá konference českého práva

Nejnovější články

InsolCentrum

Konference Insolvence 2021 Napsali o nás: Česká justice Na konferenci …

InsolCentrum

Stát šest let říká dlužníkům, že jsou oběti věřitelů Videorozhovor …

InsolCentrum

STATISTIKA OSOB V ODDLUŽENÍ V OBCÍCH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM InsolCentrum zpracovalo …

Lidé v exekucích jsou schopnější, než se uvádí… Hostem Interview …

Server Lidových novin nedávno publikoval v rubrice “Názory” následující článek …

94 % starostů nesouhlasí s návrhem novely insolvenčního zákona Plošné …