Co mohou věřitelé očekávat?

V  současné době hýbe veřejností diskuze o novele insolvenčního zákon, která by měla změnit parametry oddlužení fyzických osob.

Z médií můžeme slyšet vyhrocen názory dvou táborů. První tábor tvoří zastánci uvolnění podmínek oddlužení, vedoucí k téměř nulové variantě splacených dluhů. Záměrem tohoto tábora je umožnit oddlužení každému dlužníkovi, který prokáže poctivý záměr a snahu oddlužit se. Cílem takto koncipované oddlužovací novely by mělo být snížení počtu zadlužených lidí, odklon od šedé ekonomiky, zapojení do pracovního procesu a restart životní a profesní kariéry.

Druhý tábor odmítá razantní snížení plateb dluhů. Zastánci tohoto tábora upozorňují na možnou protiústavnost novely a „zestátnění“ pohledávaných aktiv.
Jejich významným apelem argumentem je apel na nebezpečí morálního hazardu, který by vedl lidi k zadlužování tím, že mají nárok na oddlužení.

K současné debatě, která bude pravděpodobně krátce před komunálními volbami jistě více vyhrocená, přispějeme údaji o osobní majetkové odpovědnosti.

Odpověď na otázku, zda má osobní majetková odpovědnost vliv na schopnost hradit dluhy se pokusíme najít v datech insolvenčních řízení podnikatelské sféry.
Vyjdeme z insolvenční databáze společnosti Insolcentrum a porovnáme dvě odpovědnostně odlišné typy dlužníků – na jedné straně firmy s omezenou majetkovou odpovědností a na straně druhé fyzické osoby – podnikatele, kteří ručí za své dluhy osobním majetkem.

Porovnání navíc provedeme s velkým časovým rozlišením: rok 2011 versus leden 2018, abychom mohli zachytit případné tendenční změny.


Efektivita dlužníků – rok 2011

Druh dlužníků

Fyzické osoby – podnikatelé

Právnické osoby

Procento uspokojení z celkové výše pohledávek

15,5%

4,8%

Zdroj: Insoldata – podnikatelské insolvence, Insolcentrum


Efektivita dlužníků – leden 2018

Druh dlužníků

Fyzické osoby – podnikatelé

Právnické osoby

Procento uspokojení z celkové výše pohledávek

15%

8,9%

Zdroj: Insoldata – podnikatelské insolvence, Insolcentrum


Z údajů v tabulkách vyplývá, že osobní majetková odpovědnost je významným faktorem, který příznivě ovlivňuje ekonomické chování subjektů. Navzdory čas od času se objevujícím názorům o příživnictví živnostníků, v insolvenčních řízení podnikatelské sféry jsou OSVČ úspěšnější ve všech hodnocených ukazatelích. Fyzické osoby – podnikatelé ponechávají na rozdíl od firem v insolvenčních řízeních více majetku k uspokojení věřitelů. Míra výnosů věřitelům byla u fyzických osob v roce 2011 téměř trojnásobná oproti míře výnosů věřitelům právnických osob. Tato tendence je potvrzena i u nejaktuálnějších dat z ledna 2018, i když je o dost menší.

Aktuálním trendem posledního období je oslabování osobní majetkové odpovědnosti. Společnost tím bourá jeden ze základních principů tržního státu, kdy jednotlivec ručí za své dluhy osobním majetkem. Zvýše uvedených dat vychází axiom: „Čím menší osobní majetková odpovědnost, tím nižší uspokojení věřitelů.“
V případě schválení oddlužovací novely obsahující razantní snížení nezbytné výše splaceného dluhu nám budoucnost ukáže, zda se jedná o správný krok, či zda jsme si zadělali na velké společenské problémy.

Publikováno: Konkursní noviny, 5/2018