Experti zpochybňují věrohodnost dat Exekutorské komory. Říkají: „Dejte data Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole.“

Tisková zpráva

Praha, 14. 1. 2020


Z vyhodnocení akce „Exekuční loterie“ konané v sídle analytické společnosti InsolCentrum vyplynulo, že aktuální počty exekučních dlužníků ve třech vylosovaných obcích jsou výrazně nižší, než uvádí mapa exekucí. Akce navázala na předchozí testy tří malých obcí, ve kterých se reálná data také značně lišila od údajů mapy exekucí.  Společnost InsolCentrum se obává, že data Exekutorské komory (dále EK) nejsou věrohodná.


InsolCentrum uvádí, že v současné době nelze žádným způsobem kontrolovat, zda data EK  jsou správná. Veřejnost se musí spoléhat pouze na výstupy EK a nikdo si nemůže správnost dat ověřit. Testy prokázaly, že skutečné údaje o množství exekučních dlužníků se u všech 6 prověřovaných obcí lišily od mapy exekucí, někde dokonce o šokující rozdíly (o 62 nebo dokonce až 82 %). EK se přitom od mapy exekucí distancuje, zatímco autoři mapy exekucí se zase v pochybnostech odkazují na odpovědnost EK za poskytnuté údaje.


Starosta obce Vrbno nad Lesy k problémům uvedl: „Podle mapy exekucí měla mít naše obec 70 % obyvatel  v exekuci, ve skutečnosti je jich pouze 12 %. Natáčela o nás televize jako o nejzadluženější obci v republice, a podobně o nás psaly i noviny. A potom se nám nikdo neomluvil. Myslím si, že není správné, aby citlivá data o exekucích spravovala bez jakékoliv kontroly soukromá profesní komora, která se pak nechce přihlásit k rozdílům v datech. Údaje by měl mít pod svoji kontrolou stát.“

Člen prezídia EK Martin Tunkl se proti vyznění diskuse ohradil: „Odmítáme zpochybňování údajů EK na základě dat, která se liší odstupem dvou let  a jsou malým vzorkem. Za údaje v mapě exekucí nemůžeme odpovídat, protože autoři mapy data desinterpretují.“ Podrobně popsal, jaké kroky EK připravuje pro zpřesnění a zpřístupnění údajů EK. A dále dodal, že při těchto činnostech spolupracují s Ministerstvem spravedlnosti.


Ředitel Poradny při finanční tísni, David Šmejkal sdělil, že „Exekuce jsou vážný problém pro jednotlivce i společnost a bez správných dat nelze dělat správná rozhodnutí – jak na úrovni individuálního poradenství tak státní správy a samosprávy“.


Ředitel spolku Lighhouse, Petr Schneedörfler vyjádřil názor: „Nesprávná data mapy exekucí, vycházející z dat EK  byla v posledních letech stěžejní pro přijetí nových zákonů. Mapa  exekucí by měla být  odstraněna a nahrazena  prověřenými daty EK.“


Jarmila Veselá z InsolCentra se zamýšlela nad významem exekučních dat pro státní instituce i celou českou veřejnost. Údaj o milionu hluboce zadlužených lidí se objevoval v médiích, ve vládních dokumentech, v připravovaných sociálních, regionálních i investičních programech, akademických studiích,  připravovaných legislativních návrzích, atd. Podle výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu ČAV začala většina českých občanů vnímat exekuci jako vážný společenský problém. Problémem exekucí byla zasažena celá odborná právní veřejnost i justice.


Kdyby se ukázalo, že EK uvádí nadhodnocená data o celkovém počtu exekučních dlužníků a množství exekucí, jednalo by se o největší omyl posledních let, který téměř zničil pověst i vlastní podnikání samotných soudních exekutorů.  A nadto ovlivnil veřejné mínění, postoje politiků i činnost justice. Přesné údaje o exekucích jsou v této době klíčové pro připravované legislativní úpravy Exekučního řádu a implementaci Evropské směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci. Jarmila Veselá pokračovala: „V této souvislosti vyzýváme EK, aby vydala údaje CEE Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole. Jen tak můžeme ověřit  pravdivost exekučních výstupů.“


Jednání se na závěr ukončilo ve smírném duchu, když zástupce EK Martin Tunkl na výzvu InsolCentra podotkl, že pro EK není žádný problém dát Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole údaje tří okresů – Mostu, Sokolova a Chomutova. InsolCentrum by prověření tří okresů s nejvyšším počtem exekučních dlužníků považovalo za dostatečné.


JUDr. Jarmila Veselá,
jednatelka
InsolCentrum, s.r.o.,
Hradecká 3, Praha 3

www.insolcentrum.cz

Další články

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování
22Dub

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování

Tiskovou konferenci, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR, se konala 22.4.2024 od 10 hodin. Řečníci…

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za 1. čtvrtletí 2024
05Dub

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za…

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí…

Jsou insolvence časovaná bomba?
05Dub

Jsou insolvence časovaná bomba?

Jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá byla hostem u Pavla Tomka, jednatele společnosti ADOL Monitor. Společně…