Insolcentrum s.r.o.

Experti zpochybňují věrohodnost dat Exekutorské komory. Říkají: „Dejte data Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole.“

Tisková zpráva

Praha, 14. 1. 2020


Z vyhodnocení akce „Exekuční loterie“ konané v sídle analytické společnosti InsolCentrum vyplynulo, že aktuální počty exekučních dlužníků ve třech vylosovaných obcích jsou výrazně nižší, než uvádí mapa exekucí. Akce navázala na předchozí testy tří malých obcí, ve kterých se reálná data také značně lišila od údajů mapy exekucí.  Společnost InsolCentrum se obává, že data Exekutorské komory (dále EK) nejsou věrohodná.


InsolCentrum uvádí, že v současné době nelze žádným způsobem kontrolovat, zda data EK  jsou správná. Veřejnost se musí spoléhat pouze na výstupy EK a nikdo si nemůže správnost dat ověřit. Testy prokázaly, že skutečné údaje o množství exekučních dlužníků se u všech 6 prověřovaných obcí lišily od mapy exekucí, někde dokonce o šokující rozdíly (o 62 nebo dokonce až 82 %). EK se přitom od mapy exekucí distancuje, zatímco autoři mapy exekucí se zase v pochybnostech odkazují na odpovědnost EK za poskytnuté údaje.


Starosta obce Vrbno nad Lesy k problémům uvedl: „Podle mapy exekucí měla mít naše obec 70 % obyvatel  v exekuci, ve skutečnosti je jich pouze 12 %. Natáčela o nás televize jako o nejzadluženější obci v republice, a podobně o nás psaly i noviny. A potom se nám nikdo neomluvil. Myslím si, že není správné, aby citlivá data o exekucích spravovala bez jakékoliv kontroly soukromá profesní komora, která se pak nechce přihlásit k rozdílům v datech. Údaje by měl mít pod svoji kontrolou stát.“

Člen prezídia EK Martin Tunkl se proti vyznění diskuse ohradil: „Odmítáme zpochybňování údajů EK na základě dat, která se liší odstupem dvou let  a jsou malým vzorkem. Za údaje v mapě exekucí nemůžeme odpovídat, protože autoři mapy data desinterpretují.“ Podrobně popsal, jaké kroky EK připravuje pro zpřesnění a zpřístupnění údajů EK. A dále dodal, že při těchto činnostech spolupracují s Ministerstvem spravedlnosti.


Ředitel Poradny při finanční tísni, David Šmejkal sdělil, že „Exekuce jsou vážný problém pro jednotlivce i společnost a bez správných dat nelze dělat správná rozhodnutí – jak na úrovni individuálního poradenství tak státní správy a samosprávy“.


Ředitel spolku Lighhouse, Petr Schneedörfler vyjádřil názor: „Nesprávná data mapy exekucí, vycházející z dat EK  byla v posledních letech stěžejní pro přijetí nových zákonů. Mapa  exekucí by měla být  odstraněna a nahrazena  prověřenými daty EK.“


Jarmila Veselá z InsolCentra se zamýšlela nad významem exekučních dat pro státní instituce i celou českou veřejnost. Údaj o milionu hluboce zadlužených lidí se objevoval v médiích, ve vládních dokumentech, v připravovaných sociálních, regionálních i investičních programech, akademických studiích,  připravovaných legislativních návrzích, atd. Podle výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu ČAV začala většina českých občanů vnímat exekuci jako vážný společenský problém. Problémem exekucí byla zasažena celá odborná právní veřejnost i justice.


Kdyby se ukázalo, že EK uvádí nadhodnocená data o celkovém počtu exekučních dlužníků a množství exekucí, jednalo by se o největší omyl posledních let, který téměř zničil pověst i vlastní podnikání samotných soudních exekutorů.  A nadto ovlivnil veřejné mínění, postoje politiků i činnost justice. Přesné údaje o exekucích jsou v této době klíčové pro připravované legislativní úpravy Exekučního řádu a implementaci Evropské směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci. Jarmila Veselá pokračovala: „V této souvislosti vyzýváme EK, aby vydala údaje CEE Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole. Jen tak můžeme ověřit  pravdivost exekučních výstupů.“


Jednání se na závěr ukončilo ve smírném duchu, když zástupce EK Martin Tunkl na výzvu InsolCentra podotkl, že pro EK není žádný problém dát Ministerstvu spravedlnosti ke kontrole údaje tří okresů – Mostu, Sokolova a Chomutova. InsolCentrum by prověření tří okresů s nejvyšším počtem exekučních dlužníků považovalo za dostatečné.


JUDr. Jarmila Veselá,
jednatelka
InsolCentrum, s.r.o.,
Hradecká 3, Praha 3

www.insolcentrum.cz

Další články

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení
16Říj

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení

Komplexní materiál s infografikou představuje vnitřní data z procesu oddlužení a charakteristiky zadlužených lidí. Nechybí v něm názory…

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve všech krajích České republiky
03Říj

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve…

Ve 3. čtvrtletí 2023 došlo k poklesu podaných insolvenčních návrhů o 13,5 % oproti 2. čtvrtletí…

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů
29Srp

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním…