OČEKÁVANÝ VÝVOJ FIREMNÍCH INSOLVENCÍ

„Masivní podpora české ekonomiky se zřejmě protáhne až do poloviny roku 2021. Teprve pak dojde k pravděpodobnému nárůstu počtu konkurzů a reorganizací firem. Očekáváme pozvolný nárůst v řádech stovek subjektů. Dosavadní poměr insolvenčních řízení firem k celkovému počtu aktivních podnikatelských právnických osob v ČR byl doposud velmi příznivý, proto i zvýšení o několik stovek insolvencí právnických osob nemůže mít makroekonomický dopad na Českou republiku. Zvýšení počtu firemních insolvencí odhadujeme pro rok 2021 o maximálně 15 %. Zvýšení insolvencí firem v roce 2022 již bude významné a zobrazí dopad pandemie koronaviru z let 2020 a 2021 na výkon ekonomiky.“ říká jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.


Jaký je stav firemních insolvencí nyní?

Počet aktuálně probíhajících konkurzů firem

3134     (k 1.1.2020)

2955     (k 1.1.2021)

Počet aktuálně probíhajících reorganizací

45         (k 1.1.2020)

35         (k 1.1.2021)

Odraz poklesu ekonomiky se projevil na počtu a charakteru moratorií, tedy soudní ochraně firem proti věřitelům. Odvětví firem, které žádaly o moratorium, koresponduje se zasažeností jednotlivých odvětví podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Tržby ve službách se v roce 2020 meziročně snížily o 11,2 %

– z toho vybrané:

  • ubytování, stravování, pohostinství – snížení o 61 %

  • administrativní a podpůrné činnosti (cestovní kanceláře, agentury práce atp.) – snížení o 22,6 %

  • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájem, realitní kanceláře, správa nemovitostí) – snížení o 2,8 %

Moratoria

Počet moratorií za období 2020 a leden–únor 2021: 88

– z toho vybrané:

  • ubytování, stravování, pohostinství – 11 moratorií

  • administrativní a podpůrné činnosti (cestovní kanceláře, agentury práce atp.) – 17 moratorií

  • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájem, realitní kanceláře, správa nemovitostí) – 11 moratorií

Zdroj: ČSÚ, InsolCentrum

Další články

Přijetí vládní novely oddlužení způsobí skokové snížení platební morálky zadlužených lidí
18Říj

Přijetí vládní novely oddlužení způsobí skokové snížení platební morálky…

Praha, 17. 10. 2023. Dnes se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil odborný seminář…

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení
16Říj

Ekonomické, sociální a politické dopady novely oddlužení

Komplexní materiál s infografikou představuje vnitřní data z procesu oddlužení a charakteristiky zadlužených lidí. Nechybí v něm názory…

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve všech krajích České republiky
03Říj

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve…

Ve 3. čtvrtletí 2023 došlo k poklesu podaných insolvenčních návrhů o 13,5 % oproti 2. čtvrtletí…