Tisková zpráva

Stav insolvencí v roce 2021 v ČR – klid před bouří

Firemní insolvence porostou pomaleji než mnozí očekávají
Osobní bankroty jsou v rukou zákonodárců

(Praha, 5. 1. 2022) Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v ČR za rok 2021. Jednatelka společnosti JUDr. Jarmila Veselá uvedla: „Rok 2021 byl zamrznutým rokem s nízkým počtem insolvencí. Jde o klid před bouří dopadu ekonomické krize.“ Podle analytiků InsolCentra se může v insolvencích opakovat historie finanční krize z let 2008, 2009. Nárůst insolvencí firem by pak byl pozvolnější a vyvrcholil by v letech 2023, 2024. Vývoj počtů osobních bankrotů bude záviset spíše na postupu zákonodárců při přijímání novely insolvenčního zákona než na dopadu ekonomické krize.

INSOLVENCE FIREM

Aktuální řízení:

Počet aktuálně probíhajících konkurzů firem dosáhl k 31. 12. 2021 v porovnání s posledními deseti lety historického minima. Ke konci prosince loňského roku probíhalo 2,8 tisíc konkurzních řízení firem, což činí 0,6 % z celkového počtu aktivních firem v ČR.

Nové případy:

Počet nově prohlášených konkurzů firem v roce 2021 byl o 18 % vyšší než v roce 2020. Avšak v roce 2020 bylo prohlášeno pouze 612 konkurzů firem – v desetiletém porovnání nejnižší číslo.

Vývoj prohlášených konkurzů firem

Zdroj: Insolvenční rejstřík, InsolCentrum

Komentář:

Nízké počty konkurzů firem v roce 2021, a to jak již probíhajících, tak nově prohlášených odrážejí dobrý stav české ekonomiky z předcházejících let. V období 2020 a 2021 byla finanční kondice firem podpořena protipandemickými vládními opatřeními. Navíc zákony lex covid omezily možnosti podávání návrhů na insolvence.

Predikce:

Dosavadní data insolvencí firem připomínají vývoj po minulé finanční krizi z let 2008 a 2009. Vrchol počtu prohlášených konkurzů firem jsme zaznamenali v ČR až v roce 2013. Bude-li se historie opakovat, pak můžeme očekávat postupné nárůsty konkurzů firem s vrcholy v roce 2023 či 2024.

OSOBNÍ BANKROTY (ODDLUŽENÍ)

Aktuální řízení:

Počet aktuálně probíhajících oddlužení osob k 31. 12. 2021 činil 111,5 tisíc. Jedná se o 1,28 % z počtu obyvatel ČR ve věku 15 +.

Nové případy:

V roce 2021 bylo soudem povoleno 23,4 tisíc oddlužení osob.

Vývoj povolených oddlužení

Zdroj: Insolvenční rejstřík, InsolCentrum

Komentář:

Vývoj počtu oddlužení spíše než na stavu ekonomiky závisí na tom, jaké podmínky pro oddlužení stanoví zákonodárci v právních normách. Nejvyšší počet povolených oddlužení můžeme vidět v roce 2019, kdy novela insolvenčního zákona zmírnila parametry oddlužení pod hranici 30 % splacených dluhů.

Shrnutí výsledků oddlužení 2008 – 2021:

V období 2008 až 2021 soudy povolily oddlužení celkem 263 tisícům osob. K 31. 12. 2021 dosáhlo osvobození od dluhů 127,3 tisíc osob. Aktuálně se oddlužuje 111,5 tisíc osob. Z dosavadních výsledků vyplývá 91 % úspěšnost dlužníků ve schopnosti splácení. Pouze 9 % dlužníků z insolvenční procedury vypadlo a vrátilo se do života s dluhy. Oproti 75 % recidivě pachatelů trestných činů se jedná o mimořádný úspěch.

Predikce:

Množství osob, které vstoupí do oddlužení v roce 2022 a v následujících letech bude, záviset na připravované novele insolvenčního zákona. Dojde-li k dalšímu zmírňování podmínek pro osvobození od dluhů, můžeme očekávat rekordy v počtech povolených oddlužení. InsolCentrum zatím do predikce nezahrnuje lidi, kteří se budou zadlužovat v důsledku zvyšování cen energie, inflace atp. Jejich počet lze v současné době těžko odhadnout, protože se bude odvíjet od postupu ekonomické krize a účinnosti státních podpor.

Kontakt:

JUDr. Jarmila Veselá; tel.: +420 602 176 475; e-mail: insol@insolcentrum.cz; sídlo: Hradecká 3, Praha 3; IČ: 290 08 883

 

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat.

Tisková zpráva ke stažení

Další články

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů
29Srp

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním…

V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011
04Led

V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od…

V loňském roce v ČR bylo podle předběžných dat podáno 21.375 insolvenčních návrhů, což je…

Kulatý stůl: Hrozby insolvencí občanů ČR
03Led

Kulatý stůl: Hrozby insolvencí občanů ČR

Analytická společnost Insolcentrum ve spolupráci se Svazem měst a obcí, Hospodářskou komorou a Poradnou při…