Insolcentrum s.r.o.

Tisková zpráva

Stav insolvencí v roce 2021 v ČR – klid před bouří

Firemní insolvence porostou pomaleji než mnozí očekávají
Osobní bankroty jsou v rukou zákonodárců

(Praha, 5. 1. 2022) Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v ČR za rok 2021. Jednatelka společnosti JUDr. Jarmila Veselá uvedla: „Rok 2021 byl zamrznutým rokem s nízkým počtem insolvencí. Jde o klid před bouří dopadu ekonomické krize.“ Podle analytiků InsolCentra se může v insolvencích opakovat historie finanční krize z let 2008, 2009. Nárůst insolvencí firem by pak byl pozvolnější a vyvrcholil by v letech 2023, 2024. Vývoj počtů osobních bankrotů bude záviset spíše na postupu zákonodárců při přijímání novely insolvenčního zákona než na dopadu ekonomické krize.

INSOLVENCE FIREM

Aktuální řízení:

Počet aktuálně probíhajících konkurzů firem dosáhl k 31. 12. 2021 v porovnání s posledními deseti lety historického minima. Ke konci prosince loňského roku probíhalo 2,8 tisíc konkurzních řízení firem, což činí 0,6 % z celkového počtu aktivních firem v ČR.

Nové případy:

Počet nově prohlášených konkurzů firem v roce 2021 byl o 18 % vyšší než v roce 2020. Avšak v roce 2020 bylo prohlášeno pouze 612 konkurzů firem – v desetiletém porovnání nejnižší číslo.

Vývoj prohlášených konkurzů firem

Zdroj: Insolvenční rejstřík, InsolCentrum

Komentář:

Nízké počty konkurzů firem v roce 2021, a to jak již probíhajících, tak nově prohlášených odrážejí dobrý stav české ekonomiky z předcházejících let. V období 2020 a 2021 byla finanční kondice firem podpořena protipandemickými vládními opatřeními. Navíc zákony lex covid omezily možnosti podávání návrhů na insolvence.

Predikce:

Dosavadní data insolvencí firem připomínají vývoj po minulé finanční krizi z let 2008 a 2009. Vrchol počtu prohlášených konkurzů firem jsme zaznamenali v ČR až v roce 2013. Bude-li se historie opakovat, pak můžeme očekávat postupné nárůsty konkurzů firem s vrcholy v roce 2023 či 2024.

OSOBNÍ BANKROTY (ODDLUŽENÍ)

Aktuální řízení:

Počet aktuálně probíhajících oddlužení osob k 31. 12. 2021 činil 111,5 tisíc. Jedná se o 1,28 % z počtu obyvatel ČR ve věku 15 +.

Nové případy:

V roce 2021 bylo soudem povoleno 23,4 tisíc oddlužení osob.

Vývoj povolených oddlužení

Zdroj: Insolvenční rejstřík, InsolCentrum

Komentář:

Vývoj počtu oddlužení spíše než na stavu ekonomiky závisí na tom, jaké podmínky pro oddlužení stanoví zákonodárci v právních normách. Nejvyšší počet povolených oddlužení můžeme vidět v roce 2019, kdy novela insolvenčního zákona zmírnila parametry oddlužení pod hranici 30 % splacených dluhů.

Shrnutí výsledků oddlužení 2008 – 2021:

V období 2008 až 2021 soudy povolily oddlužení celkem 263 tisícům osob. K 31. 12. 2021 dosáhlo osvobození od dluhů 127,3 tisíc osob. Aktuálně se oddlužuje 111,5 tisíc osob. Z dosavadních výsledků vyplývá 91 % úspěšnost dlužníků ve schopnosti splácení. Pouze 9 % dlužníků z insolvenční procedury vypadlo a vrátilo se do života s dluhy. Oproti 75 % recidivě pachatelů trestných činů se jedná o mimořádný úspěch.

Predikce:

Množství osob, které vstoupí do oddlužení v roce 2022 a v následujících letech bude, záviset na připravované novele insolvenčního zákona. Dojde-li k dalšímu zmírňování podmínek pro osvobození od dluhů, můžeme očekávat rekordy v počtech povolených oddlužení. InsolCentrum zatím do predikce nezahrnuje lidi, kteří se budou zadlužovat v důsledku zvyšování cen energie, inflace atp. Jejich počet lze v současné době těžko odhadnout, protože se bude odvíjet od postupu ekonomické krize a účinnosti státních podpor.

Kontakt:

JUDr. Jarmila Veselá; tel.: +420 602 176 475; e-mail: insol@insolcentrum.cz; sídlo: Hradecká 3, Praha 3; IČ: 290 08 883

 

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat.

Tisková zpráva ke stažení

Další články

Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou skoro nic, varují experti
04Lis

Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou…

Místo pěti let už za tři. Takhle rychlý by mohl být proces oddlužení, a to…

Oddlužení za tři roky povede k nulovému uspokojení věřitelů, varují odborníci
21Zář

Oddlužení za tři roky povede k nulovému uspokojení věřitelů,…

Česká justice zveřejnila článek, který se zabývá připravovanou novelou insolvenčního zákona, která chce zkrátit dobu…

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni bezmocní?
20Čvn

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni…

Projít insolvencí není bezbolestné, ale dává každému dlužníkovi možnost životního restartu. Měla by být pravidla…