ODDLUŽENÍ

ODDLUŽENÍ

NEPODNIKATELÉ SE ZBAVÍ ZBYTKU DLUHU, KDYŽ UHRADÍ ALESPOŇ JEJICH ČÁST.

KONKURSY FIREM

KONKURSY FIREM

ZPENĚŽENÍ MAJETKU FIRMY, ÚHRADA ČÁSTI DLUHŮ, ZÁNIK FIRMY.

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ

ZPENĚŽENÍ MAJETKU ŽIVNOSTNÍKA, ÚHRADA ČÁSTI DLUHŮ, ZBYTEK DLUHŮ NEZANIKÁ.

KONKURSY OBČANŮ

KONKURSY OBČANŮ

ZPENĚŽENÍ MAJETKU OBČANA, ÚHRADA ČÁSTI DLUHŮ ZBYTEK DLUHŮ NEZANIKÁ.

REORGANIZACE

REORGANIZACE

PODNIK ÚPADCE DÁL FUNGUJE POD DOHLEDEM ISOLVENČNÍHO SPRÁVCE.

VŠECHNY INSOLVENCE

VŠECHNY INSOLVENCE

ODDLUŽENÍ, KONKURSY A REORGANIZACE JAKO FORMY ÚPADKU.